2013. április 17., szerda

A GrafoGrémium állásfoglalása, 2013. április 16.


Kedves Grafológusok és Grafológushallgatók!
Kedves Rokonszenvezők, Támogatók!

A magyar grafológiai élet megújításának szándékával, a hazai grafológustársadalom elismert tagjainak részvételével alakult Grafológusok Szakmai Grémiuma (GrafoGrémium) legutóbbi, 2013. április 12-i ülésén aktuális tényszerű megállapításokat tett, és konkrét célkitűzéseket fogalmazott meg a grafológusszakmával kapcsolatban. Úgy gondoljuk, ezeket minden szakmabelinek, hallgatónak és érdeklődőnek fontos megismernie.

Állásfoglalásaink:
  1. A  szakmai minőség és annak biztosítása, a minőségi szakmai munka hatékony érvényre juttatása stratégiai kérdés. Ezen múlik a grafológia megítélése, elfogadtatása, társadalmi szerepe,  közeli és távolabbi jövője. 
  2. A minőségbiztosításnak minden folyamatban és a nyilvánosság előtt zajló eseményekben (pl. interjú, publikáció, médiaszereplés stb.) érvényesülnie kell. 
  3. Létesüljön határozott időtartamra adható, megújítható szakmai védjegy, mint a magas szintű, példaértékű grafológusi munkát végzők elismerő, adatbázisát megjelenítő és hitelesítő tanúsítvány és rendszer. 
  4. Újuljon meg az Etikai kódex, következetesen és hatékonyan érvényesüljön elvrendszere. 
  5. Alakítsunk ki jól áttekinthető, egységes szakmai és szervezeti protokollt, egységesítsük a szakmai nyelvhasználatot. 
  6. Definiáljuk újra és kategorizáljuk egyértelműen a grafológusszakmát (viszonya a kapcsolódó tudományterületekhez, a rokon szakmákhoz, kompetenciahatárok megjelölése, emberkép stb.). 
  7. Legyen többszintű a (szak)képzési rendszer
  8. Legyen hangsúlyosabb a gyakorlati képzés
  9. Ismertessük meg minél szélesebb körben a grafológia értékeit, alkalmazhatóságát, hatékonyságát, teremtsünk élő kapcsolatokat a szakma iránti igény szélesebb körű felkeltésére (pl. cégek, intézmények számára tartott előadásokkal, mintaelemzések bemutatásával, lobbizással stb.). 
  10. Induljanak rendszeres szakmai kutatások, készüljön kutatásmódszertani útmutató, valamint összefoglaló segédanyag a grafológiai munka módszereiről.
A Grafológusok Szakmai Grémiumának tevékenységéről rendszeresen beszámolunk a szakmai oldalakon és a Grafológia folyóiratban. Bárki csatlakozhat, aki munkájával érdemben kíván hozzájárulni a fenti törekvések megvalósításához.

Budapest, 2013. április 16.

A Grafológusok Szakmai Grémiumának nevében:

Vékony Györgyi, a Grafológusok Szakmai Grémiumának elnöke
W. Barna Erika,  a Grafológusok Szakmai Grémiumának tagja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése