2013. január 7., hétfő

A nap tudománya: grafológia

Egy szkeptikus, ám érdekes cikk 19. századi grafológusok működéséről.
Országos Hirlap, 1897.

Mint minden napnak megvan a maga hőse, ugy megvan a maga tudománya. Most a grafológia a soros. A párisi nagy szenzácziós esemény megtette a „nap tudományá"-nak. Hetek óta majdnem minden nap olvashatni franczia hirlap olyan írásszakértők véleményeit, melyekben majd Dreyfus ártatlansága és Esterházy vétkessége bizonyittatik, majd meg Esterházy ártatlansága és Dreyfus vétkessége derül napfényre. Dr. Bertillon, a hirneves franczia tudós, a Temps-ban közzétett  nyilatkozatában ezt a tudományt ugyan az asztrológiával egy rangba sorozza, de azért ebben az ügyben mégis az írásszakértőké lévén az utolsó szó, méltán nevezhetik hát a grafológiát a nap tudományának.

Mily kevéssé megbizható az írásszakértő véleménye, minden vizsgálóbírónak milyen nagyon kellene igyekeznie a bizonyításnak ehez a neméhez csak utolsó sorban folyamodnia, azt az eddigi gyakorlat nagyon is sok példával bebizonyitotta és a modern törvényhozás nagyon helyesen cselekszik, ha ennek a bizonyítási eszköznek nem tulajdonit nagyobb fontosságot. Amit különösen a Dreyfus-Esterházy-affaireben vétkeztek a grafológusok, ez felülmúlt minden eddigi grafológiai botlást.

A napi tudósok azt a különben is komplikált dolgot még jobban összekuszálták. Ez a tudomány nem franczia eredetű, mint sokan hiszik, hanem Olaszországból származik, A megalapitója Haldo, a bolognai orvos és professzor, aki 1622-ben könyvet adott ki „ama módozatokról, hogyan lehet az irott betűből az iró személy karakterére következtetni." A modern grafológia hiveihez tartozik maga a hires
Lombroso is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése